انجمن حرفه‌ای تجربه کاربری ایران

یک انجمن غیرانتفاعی با هدف ترویج تجربه کاربری در ایران است

بیشتر بدانید

World Usability Day

روز جهانی کاربردپذیری

روز جهانی کاربردپذیری رویداد یک روزهای است ک همزمان در سراسر جهان برگزار می‌شود. در این گردهمایی که افرادی از صنایع مختلف، فعالین حوزه آموزش، سازمانهای خصوصی و دولتی در آن حضور پیدا میکنند.

اطلاعات بیشتر »

World IA Day

روز جهانی معماری اطلاعات

روز جهانی معماری اطلاعات از سال ۲۰۱۲ به صورت همزمان در جهان برگزار می‌گردد، این رویداد توسط موسسه معماری اطلاعات برای ارتباط بهتر و موثرتر علاقمندان به معماری اطلاعات سازماندهی شده است.

اطلاعات بیشتر »

World Usability Day

باشگاه کتاب تجربه کاربری

اطلاعات بیشتر »


App
Magazine
Labs
?